Nabídka pro ORL specialisty, alergology, praktické a další lékaře

Rhino Horn

Rhino Horn se od roku 1999 prodává ve Skandinávii, Francii a Nizozemsku, USA a mnoha dalších zemích. Nyní je dostupný také v České republice a my bychom všem lékařům rádi nabídli možnost získat bezplatně vzorky konvičky Rhino Horn pro demonstrační účely a rovněž i informační letáky pro pacienty.

Zde můžete shlédnout video zobrazující proceduru výplachu nosu pomocí konvičky Rhino Horn.

Výplach nosu fyziologickým roztokem tělesné teploty představuje přirozenou, účinnou a příjemnou alternativu pro předcházení, mírnění a léčbu ucpaného nosu, zánětu dutin a alergie na prach a pyl.

- Zde můžete přejít na citace z vědeckých publikací.

Vyrobeno v Norsku z tvrdého plastu (PEHD), recyklovatelného a šetrného k životnímu prostředí.

Označení CE vyjadřuje shodu výrobku se směrnicí 93/42/EEC o zdravotnických prostředcích.

Výhody čištění nosních průchodů pomocí konvičky Rhino Horn jsou několikeré:
  • Slaná voda je pro organizmus přirozená. Bez umělých chemických vlivů na sliznice.
  • Konstrukce nádoby Rhino Horn zaručuje bezproblémové přilnutí jejího ústí k nosní dírce. Voda při výplachu protéká přirozeným tlakem jen díky gravitaci.
  • S konvičkou Rhino Horn je čištění nosu snadné a příjemné.
  • Slaná voda zlepšuje odolnost sliznic proti bakteriálním a virovým nákazám.
  • Teplá slaná voda uvolňuje oteklé sliznice.
  • Výplach nosu slanou vodou pomáhá v prevenci nebo zmírňuje průběh zánětu nosních dutin.
  • Proplachování slanou vodou odstraňuje z nosu prach a pyl a tak zmírňuje nepříjemné příznaky při alergiích.
  • Čištění nosu zmírňuje následky znečištění ovzduší.
  • Použití konvičky Rhino Horn pomáhá po chirurgických zásazích v oblasti nosu.
  • Použití konvičky Rhino Horn není nákladné – stačí teplá voda a běžná kuchyňská sůl.

Rhino Horn je dostupný v lékárnách a na internetu.

Objednací číslo v lékárnách v ČR (PDK):
Rhino Horn červená: 7090001498114
Rhino Horn modrá: 7090001498107

Pokud máte zájem o získání vzorku výrobku zdarma a informačních letáků, prosím vyplňte následující formulář:

 

Ano, mám zájem o získání vzorku konvičky Rhino Horn zdarma a 20 ks informačních letáků.

Jméno

Adresa

Telefon

E-mail

Jiné informace nebo dotazy:

Odkazy na odborné texty v ČJ, které doporučují výplach (laváž) nosu v rámci terapie vybraných diagnóz:

Od alergické rýmy k chronické rinosinusitidě
ALERGIE – Časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii, Ročník 12, 2010, číslo 2
Autor: Doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc. http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2010/02/09_vokurka_al%202-10.pdf

Alergie z pohledu otolaryngologa
ALERGIE – Časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii, Ročník 10, 2008, číslo 2
Autor: doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2008/02/06_kominek_al_2-08.pdf

Rinosinusitida u dospělých. EP3OS 2007
ALERGIE – Časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii, Ročník 12, 2010, číslo 2
Autoři: MUDr. Petr Matoušek, doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2010/03/13_kominek_al%203-10.pdf

Akutní bakteriální rinosinusitida dospělých
Medicína po promoci 3/2005, 21.03.2005
Autor: Dewey C. Scheid, MD, MPH, Robert M. Hamm, PhD http://www.tribune.cz/clanek/6993

Eozinofilní hlenová rhinosinusitis (fungální eozinofilní nebo alergická fungální rhinosinusitis)
ALERGIE – Časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii, Ročník 5, 2003, číslo 2
Autor: Prof. MUDr. Ivan Hybášek, DrSc. http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2003/02/08hybas.pdf

Solné laváže nosu zmírňují symptomatologii sinusitid (shrnutí výsledků zahraniční studie)
www.ZDN.cz, 27.10.2003
Autor: MUDr. Gabriela Seltenreichová
http://www.zdn.cz/denni-zpravy/profesni-aktuality/solne-lavaze-nosu-zmirnuji-symptomatologii-sinusitid-157388

Konzervativní ošetřování sliznic při onemocnění HCD
ALERGIE – Časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii, Ročník 7, 2005, číslo 4
Autor: MUDr. Libor Sychra
http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2005/04/09_sychra_al_4-05.pdf

eOTORINOLARYNGOLOGIE
Učebnice otolaryngologie – elektronická publikace
Autor: Prof. MUDr. Ivan Hybášek, DrSc. a kolektiv. http://www.lfhk.cuni.cz/orl/eORL.html

 

Zahraniční lékařské studie k tématu výplachu nosu

Wingrave W (1902) The Nature of Discharges and Douches. Lancet: 1373-1375.
Shrnutí: Autor probírá čištění nosních průchodů jako hlavní způsob léčení různých nemocí nosu v období konce 19. století.
http://aor.sagepub.com/content/11/3/407.full.pdf+html

Holmström M et al. (1997) Effect of Nasal Lavage on Nasal Symptoms and Physiology in Wood Industry workers. Rhinology 35: 108-112.
Shrnutí: Švédská studie účinku každodenních výplachů nosu slanou vodou na pracovníky v dřevozpracujícím průmyslu. Je zde popsán a doložen pozitivní vliv jak na pozorované příznaky, tak na měřené funkce nosu těchto pracovníků.
http://www.kagoon.com/rhinology-35-108-112-1997effect-of-nasal-lavage-on-nasal-symptoms/main

Talbot AR et al. (1997) Mucociliary Clearance and Buffered Hypertonic Saline Solution. Laryngoscope 107:500-503
Shrnutí: Výplachy mírně hypertonickým solným roztokem mají významný vliv na léčení nosních dutin, a to jak u chronických chorob, tak po chirurgických zásazích. Proplachování mírně hypertonickým solným roztokem však prokazatelně prospívá i pacientům s jinými příčinami zánětu vedlejších nosních dutin.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1097/00005537-199704000-00013/abstract;jsessionid=97EF64A91191CF8314B8F2F3F6E479C8.f04t01?userIsAuthenticated=false&deniedAccessCustomisedMessage
Taccariello M et al. (1999) Nasal Douching as a Valuable Adjunct in the Management of Chronic Rhino Sinusitis. Rhinology 37: 29-32
Shrnutí: Anglická studie demonstruje výrazné zlepšení stavu nosních průchodů a zlepšení obecné kvality života pacientů s chronickými záněty vedlejších nosních dutin v důsledku výplachů nosu solným roztokem.
http://www.rhinologyjournal.com/abstract.php?id=142


Tomooka LT et al.
(2000) Clinical Study and Literature Review of Nasal Irrigation. The Laryngoscope 110: 1189-1193.
Shrnutí: Americká studie 211 pacientů s různými zánětlivými onemocněními nosu včetně alergických.  Autoři zjistili, že denní výplachy nosu slanou vodou výrazně zlepšila většinu sledovaných parametrů. Došli k závěru, že tato léčba má obrovský potenciál pro zlepšení kvality života milionů pacientů, a to velmi nenákladným způsobem.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1097/00005537-200007000-00023/abstract

 

Heatley DG et al.(2001) Nasal Irrigation for the Alleviation of Sinonasal Symptoms. Otolaryngology -- Head and Neck Surgery 125 (1):  44-48
Shrnutí: Denní proplachování nosu hypertonickým solným roztokem významně zmírňuje příznaky chronického zánětu vedlejších nosních dutin. Mnozí pacienti byli během provádění studie schopni snížit dávky nebo zcela eliminovat aplikaci léků.
http://oto.sagepub.com/content/125/1/44.short


Wormald PJ et al. (2004) A Comparative Study of Three Methods of Nasal Irrigation. The Laryngoscope 114: 2224-2227.
Shrnutí: Na základě radiografického hodnocení lze dospět k závěru, že výplachy nosu (nasal douches) jsou v ohledu dopravení roztoku do vedlejších nosních dutin metodou účinnější v porovnání s nosními spreji a rozprašovači.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1097/01.mlg.0000149463.95950.c5/abstract 

 

Brown CL, Graham SM (2004) Nasal irrigations: good or bad? Current Opinion in Otolaryngology & Head & Neck Surgery 12 (1): 9–13.
Shrnutí: Výplachy nosu by nadále neměly být považovány za pouhé doplňkové opatření při ošetřování nosních dutin.  Jsou účinné a nedostatečně užívané. Mimo zlepšení příznaků pacientům přinášejí i snížení množství užívaných léků.  Pokud jsou výplachy nosu kombinovány s dalšími lékařskými postupy, mohou u pacientů s chronickou sinusitidou snížit počet nutných chirurgických zásahů.
http://journals.lww.com/co-otolaryngology/Abstract/2004/02000/Nasal_irrigations__good_or_bad_.4.aspx

 

Harvey RJ et al. (2008) Effects of endoscopic sinus surgery and delivery device on cadaver sinus irrigation. Otolaryngology -- Head and Neck Surgery 139: 137-142.
Shrnutí: Endoskopická operace dutin (ESS) významně zvyšuje přístupnost vedlejších nosních dutin pro roztok aplikovaný při výplachu nosu. Vliv použitého prostředku na distribuci roztoku byl vyhodnocen jako významně vyšší při použití konvičky na výplach nosu (neti pot) ve srovnání se stlačitelnou lahví a sprejem, u kterého byl efekt nejnižší.
http://oto.sagepub.com/content/139/1/137.abstract

 

Beule A et al. (2009) Efficacy of different techniques of sinonasal irrigation after modified Lothrop procedure. American journal of rhinology & allergy 23(1): 85-90. Shrnutí: U výplachu nosu při použití stlačitelné lahve je pro nejlepší výsledky možno doporučit pozici s hlavou směřující dolů (vertex to floor). Za efektivní v ohledu výplachu čelních dutin je možné považovat i předklon nad dřezem (bending over the sink). Použití spreje je méně efektivní v jakékoli poloze.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19379619

 

Welch KC et al. (2009) Clinical correlation between irrigation bottle contamination and clinical outcomes in post-functional endoscopic sinus surgery patients. American journal of rhinology & allergy 23(4): 401-404.
Shrnutí: Láhve používané k výplachu nosu po operacích dutin (ESS) vykazují měřitelnou úroveň bakteriální kontaminace. Míra znečištění roste při používání přesahující jeden týden.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19671255

 

Keen M et al. (2010) The clinical significance of nasal irrigation bottle contamination. Laryngoscope 120(10): 2110-2114.
Shrnutí: Pacienti vyplachující nos a dutiny bakteriálně kontaminují používané lahve. Nejčastěji je přítomen Staphylococcus aureus, který se může vyskytnout ve formě biofilmu. Souběžná infekce sinonasální oblasti byla zaznamenána v 51% případů. Znečištění lze redukovat běžnými metodami desinfekce (např. roztokem 1% NaClO plus 19% NaCl, nebo v mikrovlnné troubě).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20824637

 

Fokkens WJ et al. (2012) European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (EPOS 2012). Rhinology supplement 23: 1-298.
Shrnutí: Doporučené postupy Evropské Rinologické Společnosti (ERS) a Evropské Akademie Alergie a Klinické Imunologie (EAACI) pro léčbu rhinosinusitidy a nosní polypózy. Na základě revize a analýzy odborných studií
jsou doporučeny pouze takové postupy, jejichž efektivitu a smysluplnost lze podložit jednoznačnými vědeckými důkazy na základě metod EBM (evidence based medicine -medicína založená na důkazech). Výplach nosu solnými roztoky je uveden mezi doporučenými léčebnými postupy.
www.rhinologyjournal.com/supplement_23.pdf

  

Webové stránky se souhrnnými informacemi k tématu výplachu nosu:

The American Rhinologic Society: Nasal/Sinus Irrigation

http://care.american-rhinologic.org/irrigation