10 CD’er med instruksjon i
Yoga • avspenning • meditasjon

for fysisk og psykisk velvære

CD'ene kan kjøpes i alle norske bokhandlere og nettbokhandlere.
Lyd-CD’er for egen praksis inkl hefte / plakat med bilder og forklaring

CD: Peos 10 korte avspenningerPeos 10 korte avspenninger

Den første dobbelt-CD'en i serien Avspenning - en god pause inneholder 10 korte avspenninger på ca 12 minutter hver. De er variasjoner av to grunnleggende teknikker i avspenning og meditasjon, kroppsbevissthet og opplevelsen av den spontane pusten. I tillegg er det spennende nyanseringer av muligheter i en kort avspenning. En kort avspenning på godt 10 minutter kan gi ny energi og klarhet i hverdagen. Det trengs ikke mer tid enn det.

ITunes Peos 10 korte avspenninger fås kjøpt som fysisk dobbelt-CD via vår web-butikk og fås også elektronisk til nedlasting via iTunes og contentbase.dk.

CD: Peos fire enkle Yoga Nidra avspenningerPeos fire enkle Yoga Nidra avspenninger

Denne andre dobbelt-CD?en i serien Avspenning - en god pause inneholder fire enkle versjoner av avspenningsteknikken Yoga Nidra. De egner seg godt for nybegynnere i dybdeavspenning, men er også spennende variasjoner av Yoga Nidra for mer erfarne. Det er en grundig muntlig introduksjon til Yoga Nidra-teknikken og en god forklaring til bruken av en beslutning, et viktig element i Yoga Nidra. Vi synes alle det er spennende med aktivitet, da føler vi oss levende. Vi utsetter oss konstant for mengder av inntrykk fordi de stimulerer oss. Det er lett å glemme at vi har bruk for å balansere dette med ro og avkobling, her er det også en levende bevissthet som stimulerer vår livsfølelse. ISBN: 9788299687690.

ITunes Peos fire enkle Yoga Nidra avspenninger fås kjøpt som fysisk dobbelt-CD via vår web-butikk og fås også elektronisk til nedlasting via iTunes og contentbase.dk.

CD: Peos tre dypere Yoga Nidra avspenningerPeos tre dypere Yoga Nidra avspenninger

Denne tredje dobbelt-CD'en i serien Avspenning - en god pause inneholder tre dypere versjoner av avspenningsteknikken Yoga Nidra med variasjoner i bevissthetsreisen rundt i kroppen, i chakra-konsentrasjonen og i utforskingen av sinnets billedskapende evne. Man bør være kjent med dybdeavspenning, for eksempel gjennom Peos fire enkle Yoga Nidra avspenninger, for å ha utbytte av de dypere Yoga Nidraer. I tillegg er det en avspenning, Stillhet og våkenhet, som stimulerer til økt våkenhet i dybdeavspenning. ISBN: 9788293313007.

ITunes Peos tre dypere Yoga Nidra avspenninger fås kjøpt som fysisk dobbelt-CD via vår web-butikk og fås også elektronisk til nedlasting via iTunes og contentbase.dk.

CD: Peos to avanserte Yoga Nidra avspenningerPeos to avanserte Yoga Nidra avspenninger

Denne fjerde dobbelt-CD'en i serien Avspenning - en god pause inneholder to avanserte versjoner av avspenningsteknikken Yoga Nidra. Her er det utvidet kontakt med chakraene via chakra-symboler og chakra-mantraer. Man bør være kjent med dybdeavspenning, for eksempel gjennom Peos fire enkle Yoga Nidra avspenninger, for å ha utbytte av de dypere Yoga Nidraer. I tillegg til de to avanserte Yoga Nidraer er det to av yogaens grunnleggende meditasjoner, Kroppsbevissthet og åndedrettsbevissthet, i lengre versjoner enn de man møter på dobbelt-CD'en Peos 10 korte avspenninger. ISBN: 9788293313014.

ITunes Peos to avanserte Yoga Nidra avspenninger fås kjøpt som fysisk dobbelt-CD via vår web-butikk og fås også elektronisk til nedlasting via iTunes og contentbase.dk.

CD: Peos 10 korte avspenningerPeos dypeste Yoga Nidra avspenning og Chakra-sang

Denne femte dobbelt-CD'en i serien Avspenning - en god pause inneholder en avansert versjoner av Yoga Nidra og meditasjonen Chakra-sang. I Yoga Nidraen brukes mantraet OM til å vibrere ekstra liv i alle kroppsdelene under bevissthetsreisen rundt i kroppen og sang av toner og lyder i chakra-konsentrasjonen. Man bør være kjent med Yoga Nidra, for eksempel gjennom de øvrige dobbelt-CD'ene i serien, for å ha utbytte av denne Yoga Nidra. I tillegg er det introduksjon til Chakra-sang og to versjoner av meditasjonen, en enkel og en mer variert. ISBN: 9788293313021.

ITunes Peos dypeste Yoga Nidra avspenning og Chakra-sang fås kjøpt som fysisk dobbelt-CD via vår web-butikk og fås også elektronisk til nedlasting via iTunes og contentbase.dk.

CD: Peos 10 korte avspenningerSerien Avspenning - en god pause - samlet sett av 5 db-CD?er

Serien Avspenning - en god pause består av fem dobbelt-CD'er med over 10 timers instruksjon i avspenning. Kjøper man dem samlet som et sett, tilbys de med 20 % rabatt sammenlignet med kjøp av dem enkeltvis. Det er 10 korte avspenninger på hver ca 10 minutter, 10 Yoga Nidra avspenninger på mellom 25 og 40 minutter, tre meditasjoner samt chakra-sang på de i alt 10 CD'ene i serien. Her er det et stort tilbud av mulighet for variasjon i arbeidet med avspenning, og det er mulighet for å gå på oppdagelse i avspenning - fra de enkleste som også egner seg for nybegynnere til de mest avanserte variasjoner. Man kan ha grunnlag for et studie av avspenning som kan gå over flere år. ISBN for hele serien samlet: 9788299687676.

CD: Instruksjon i tre avspenningerInstruksjon i tre avspenninger

CD’en inneholder instruksjon i tre avspenninger (15 min, 20 min og 35 min) til bruk i forskjellige situasjoner. På to av avspenningene er det sammen med instruksjonen vakker musikk (kantele) basert på runesanger og nordiske folketoner.

Jevnlig bruk av avspenning i hverdagen gir en behagelig og grundig avkobling og styrker immunforsvaret. CD’en kan også brukes som hjelp ved innsovningsproblemer. Instruksjon ved Per Peo Olsen. ISBN 9788299687638. Fås også elektronisk til nedlasting via contentbase.dk.

CD: Meditasjonen Indre StillhetMeditasjonen Indre Stillhet

CD’en består av instruksjon i tre versjoner av meditasjonen Indre Stillhet av forskjellig varighet (15 min, 20 min og 30 min).

Indre Stillhet begynner med avspenning i forhold til omgivelsene og tankene. Derfra kan man utvikle og forfine den uanstrengte oppmerksomheten – til mental trening eller til fordypelse.

Indre Stillhet gir større innsikt i sinnet, avspenning i hverdagen, bedre konsentrasjon og evnen til å hvile i seg selv – også under stress. Instruksjon ved Per Peo Olsen. ISBN 9788299687652. Fås også elektronisk til nedlasting via contentbase.dk.

CD: Yoga for kropp og sinnYoga for kropp og sinn

Muntlig instruksjon i et enkelt yogaprogram som de fleste kan gjøre. Kort avspenning, 11 kroppsøvelser, to pusteøvelser, enkel meditasjon og kort avsluttende avspenning. Det er bilder av øvelsene i heftet som følger med.

Hele programmet varer ca 70 min, men man kan også gjøre kortere versjoner ved å hoppe over noen av delene. Instruksjon ved Per Peo Olsen og Kari Parvati Farestveit.
ISBN 9788299687614. Fås også elektronisk til nedlasting via contentbase.dk.

CD: Det klassiske yogaprogrammetDet klassiske yogaprogrammet

Instruksjon i yogaens klassiske serie av fysiske øvelser (Hodestående, Skulderstående osv) med mulighet for meditativ fordypelse gjennom konsentrasjon på et chakra i hver stilling.

Programmet krever kjennskap til yoga fra før. Man må også ha en ganske myk og sterk kropp. Det er ikke for nybegynnere og ikke for folk med ryggproblemer.

De viktigste virkningene av programmet er fysisk velvære, energi og ro, klarhet og åpenhet. Det er det man også kaller glede. Instruksjon ved Per Peo Olsen og Kari Parvati Farestveit. ISBN 9788299687645. Fås også elektronisk til nedlasting via contentbase.dk.

CD: Yoga for gravide

Bruker den vordende mor CD’en Yoga for gravide, får hun større velvære i svangerskapet og god kontakt med barnet. Under fødselen får hun gode hjelpemidler fra yoga til å hente frem avspenning og energi. Hun får mer trygghet og kan i større grad gi seg hen til fødselens naturlige prosesser.

CD’en gir også en god gjenopptrening etter fødselen. Da er det behov for styrke og påfyll av energi. Instruksjon ved Kari Parvati Farestveit. ISBN 9788299687621. Fås også elektronisk til nedlasting via contentbase.dk.

 

En avspent tilstand

En dyp avspent tilstand er ikke bare å føle seg avslappet. Det er en dyp tilstand på grensen mellom søvn og våkenhet. Det er her sinnet er mest åpent og avspent og en tilstand som virker forfriskende på bevisstheten. Hverdagen kommer i balanse når den ikke bare inneholder krav og utfordringer, men også en dyp avspenning.

Yoga

Yoga er en tusenårig tradisjon med en praktisk kunnskap om hvordan hele mennesket henger sammen. Det er konkrete øvelser for kropp, pust, konsentrasjon og fordypelse. Yoga setter i gang naturlige prosesser som gir større velvære og livsappetitt. Man får en følelse av at alle deler av én henger sammen – fra topp til tå og fra innerst til ytterst.

Meditasjon

All meditasjon begynner med avspenning. Fra den avspente tilstanden er det mulig å utvikle en våken uanstrengt konsentrasjon, enten for trening av sinnets evner eller for større fordypelse inn mot en ekstraordinær stillhet i sinnet. Det er ekte mentalhygiene som skjerper sansene, gir ro, klarhet, inspirasjon og konsentrasjon i hverdagen.