Yogaboken for gravide:

Frihet i Fødselen

Yoga for deg og ditt ufødte barn

Yogaboken for gravide

Frihet i fødselen – hva er det? Hvordan kan kvinnen ”gjenerobre” fødselsopplevelsen og kontakten med kroppen og den naturlige fødselsprosessen?

Ved å gjøre yoga i svangerskapet oppnår den gravide et samspill mellom kropp, pust og bevissthet, noe som gir styrke og overskudd under fødselen.Hun blir i stand til å lytte til kroppen på en helt ny måte og vil kunne møte spenninger og smerte uten å overveldes av frykt. Hun vet at kroppen er sterk og smidig nok til å kunne føde; hun vet at den avspente tilstanden er innen rekkevidde: den instinktive kunnskapen som alle fødende har i seg, blir lettere tilgjengelig for den gravide – hun oppnår Frihet i fødselen.

Forfatterne av boken er erfarne yogalærere. De har selv født og brukt yoga i svangerskapet. Parvati Farestveit er i tillegg fysioterapeut, og hun er den som gjennom mer en tjue år har bygget tilbudet om yoga for gravide til et meget anerkjent kurstilbud over store deler av landet.

Boken inneholder følgende kapitler:

Innledning
Med en gripende fødselshistorie

Fødselen – kontroll eller hengivelse
Om yoga som hjelpemiddel under fødselen

Svangerskapet
Om utviklingen for mor og barn under svangerskapet

Yoga i svangerskapet
Med fire programmer av fysiske yogaøvelser og pusteøvelser – også i kort utgave. I tillegg øvelser mot plager i svangerskapet

Bekkenbunnen
Informasjon og øvelser

Avspenning
Stillinger og avspenningsteknikker

Fødselen
Gjennomgåelse av fødselsforløpet og bruken av øvelser til hjelp under fødselen

Yoga etter fødselen
Tre programmer for etterfødselstiden

Etterord av jordmor
Jordmor Gro Siegwarth

Les Jordmor Gro Siegwarths etterord her:

Det er med glede jeg har lest denne boka. Den er nyttig og banebrytende og får framfor alt kvinnen til å bli kjent med sin egen kropp og di iboende mulighetene den har og som gjør at hun kan bruke den maksimalt i fødesituasjonen. Hun blir stolt av kroppen sin og glad fordi hun er kvinne og har disse mulighetene.

Det har altfor lenge vært en tendens til å sykeliggjøre fødselen. Den er blitt ”fratatt” kvinnen under intensjonen om ”å hjelpe” henne og fri henne fra ubehagelige smerter og opplevelser. Samtidig er det blitt fokusert altfor mye på de faremomentene og komplikasjonene en fødsel kan medføre.

I våre dager har fødselshjelperne begynt å få øynene opp for at nettopp denne tankegangen og en del av ”hjelpen” i seg selv kan skape komplikasjoner.

Hvis vi legger kvinnen på ryggen og binder beina hennes fast, hindrer vi henne i å bruke kroppen sin til å åpne bekkenet maksimalt. Barnets hode får nemlig vanskeligere for å dreie seg nedover i bekkenkanalen. Senere, når barnets hode presses ut gjennom skjedeåpningen, tøyes vevet mest på ett bestemt område når kvinnen ligger på ryggen. Dette fører lettere til store rifter eller at jordmoren må klippe.

Når kvinnen sitter mer oppreist i en fødestol, i en sacco-sekk eller på huk, ligger på siden når hun føder eller står på alle fire, får bekkenet en videre åpning og hele vevsområdet rundt skjedeåpningen tøyes. Barnet dreis lettere fram, og det blir mindre rifter.

Smertelindrende eller smertefrie midler og metoder fratar kvinnen ikke bare smertene, men også den fantastiske, ekstatiske, frydefulle opplevelsen hur får når barnet sklir ut av henne. ”I det øyeblikket syntes jeg synd på mannen min som aldri kan få en så fin opplevelse”, sa en kvinne etter fødselen.

I denne boka legges det samtidig vekt på og advares mot følelsen av å komme til kort hvis noe uforutsett skulle hende. En fødsel er ingen eksamen – men en prosess som gir nytt liv. En lett fødsel behøver ikke være en god fødsel, og en lang, slitsom fødsel behøver ikke være en vond opplevelse. Det er viktigere hvordan man tar det, ikke bare hvordan man har det.

En setefødsel, tangforløsning eller keisersnitt kan også være en god fødsel. Når man trenger ekstra hjelp, er det godt at den finnes tilgjengelig. Men yoga og bevissthetstrening hjelper under alle typer av forløsning. Spesielt viktig er det å trene seg opp til ikke å bli skuffet over sin egen prestasjon.

Alle kvinner er fantastiske i en fødesituasjon, og de har utrolige ressurser. Vi må lære kvinnen til å stole mye mer på sin egen fødeevne. Kvinner som aktivt har gjort yoga i hele svangerskapet, har som regel en positiv innstilling til fødselen og er nysgjerrige på sin egen fødselsopplevelse.

Selv har jeg opplevd flere fødsler, der kvinnene aktivt har brukt yoga, og deres indre ro og kroppsbeherskelse har imponert meg.

Gro Siegwarth, jordmor