Podstawowe fakty

  • Rhino Horn™ to wyrób medyczny, który służy do płukania nosa słoną wodą.
  • Rhino Horn™ jest produkowany przez Yogaprosess AS, Oslo, Norwegia. Produkcję rozpoczęto w 1998 roku.
  • Rhino Horn™ zaprojektował Per Peo Olsen.
  • Rhino Horn™ jest wyprodukowany z tworzywa nadającego się do recyklingu HDPE (polietylen o dużej gęstości).
  • Rhino Horn™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym Yogaprosess w krajach UE, USA i Kanada.
  • Znak CE oznacza zgodność wyrobu z dyrektywą Rady 93/42/EWG dot. wyrobów medycznych, zgodnie z którym Rhino Horn™ jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny w klasie I.
  • Rhino Horn™ jest zarejestrowany w norweskim rejestrze krajowym medycznych produktów zgodnie GMDN (Global Medical Device Nomenklatura) kategorii 9, grupa 41599, jako aplikator do nosa.