© Copyright 1976-2013 Yogaprosess AS

Všetky práva vyhradené. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydávateľa je zakázaná akákoľvek ďalšia publikácia, kopírovanie alebo distribúcia materiálu alebo časti materiálu zverejneného na tomto serveri a to vrátane šírenia prostredníctvom elektronickej pošty, SMS správ, zahrnutia týchto materiálov alebo ich časti do rámcov alebo kopírovania do vnútropodnikovej či inej privátnej siete a vrátane uchovávania v akýchkoľvek databázach.

Vydavateľ: Yogaprosess AS, Ruseloekkvn 50, N-0251 Oslo, Norway.

Web layout: Bjarke.

Text: Per Peo Olsen.

Foto, text a preklad: Per Peo Olsen, Petr Lukáš

Provider: Webdeal AS